Η εταιρεία Α. ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕ, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των ηλεκτρομηχανολογικών κατασκευών, επιθυμεί να προσλάβει Ηλεκτροτεχνίτες/Ηλεκτρολόγους/Βοηθούς Ηλεκτρολόγους για εργασία σε χώρο εργοταξίου.

  Απαραίτητα Προσόντα

 Σχετική προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία
 Καλή γνώση Αγγλικών

Αποστολή Βιογραφικού

Αρχή φόρμας

Α. ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕ : info@alphaekkentro.gr

Επικοινωνία: 2461049192