Καταβολή αποζημιώσεων στους κατόχους αγρών της ΤΚ Ποντοκώμης και Μαυροπηγής.