Βίντεο της ακολουθίας της Αναστάσεως στην Νεράιδα.