Από Ανώνυμη εμπορική και βιοτεχνική εταιρεία ζητείται βοηθός λογιστή με άριστη γνώση Αγγλικών   για την θέση τιμολόγησης, διαχείρισης πελατών – προμηθευτών. Τυχόν προϋπηρεσία θα ληφθεί σοβαρά  υπ’ όψιν. Αποστολή βιογραφικών αποκλειστικά στο mlappas@otenet.gr