Στη δωρεά ποσού ποσού περίπου 2.000,00 € στο Γ.Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ», με σκοπό την προμήθεια υλικών και εξοπλισμού, για τις ανάγκες της Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Κοζάνης, προχώρησε από το Σύλλογο Πολυτέκνων Νομού Κοζάνης. Το Δ.Σ. του νοσοκομείου έκανε αποδεκτή τη δωρεά.