Συνάδελφοι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου σας καλεί σε Γεν. Συνέλευση στις 16/4/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ. στην Αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Ν. Κοζάνης οδός Ζαφειράκη αρ. 4 με τα παρακάτω θέματα:

  1. Διοικητικός Απολογισμός έτους 2017

  2. Πρόγραμμα Δράσης έτους 2018

  3. Οικονομικός Απολογισμός 2017– Προϋπολογισμός 2018

Καλούνται να συμμετέχουν όλα τα μέλη.