Στη συνεδρίαση για τη συγκρότηση του προεδρείου του Εργατικού Κέντρου Κοζάνης ο πλειοψηφών σύμβουλος συνεπικουρούμενος μετά των υποστηρικτών του, δεν επέτρεψε στον επικεφαλής της παράταξης ΑΚΕ η οποία είναι η δεύτερη σε έδρες παράταξη να πάρει τον λόγο. Εις μάτην εκλιπαρούσαμε μετά παρακαλετών έως φωνασκιών μήπως εδεήσει ο κύριος να δώσει τον λόγο εις τον άνθρωπο. Μετά από αυτό αποχωρήσαμε, ώστε ελεύθεροι και μόνοι τους να συγκροτήσουν το δικό τους προεδρείο.

Την παράταξη ΑΚΕ ανεξάρτητη κίνηση εργαζομένων την βαφτίσανε ψηφοδέλτιο. Διότι πέραν των δύο παρατάξεων ΔΑΚΕ και ΠΑΣΚΕ ουδείς άλλος δικαιούται να συγκροτεί παρατάξεις, γιατί κατά την ιερά εξέταση η γη δεν κινείται. Αλλά ας μας πουν σε ποιες εκλογές σωματείων κατέβηκαν ως ΔΑΚΕ και ΠΑΣΚΕ. Παντού κατεβαίνουν με άλλα ονόματα, ώστε να χάνεται ο τορός. Μας θυμίζουν τους Πάπες της μεσαιωνικής Ρώμης, που στη νηστεία το κρέας βαφτίζανε ψάρι, αν και ο δάσκαλος του γένους Αδαμάντιος Κοραής θα το ονόμαζε οψάριον. Είτε τους αρέσει, είτε όχι, η ΑΚΕ είναι παράταξη και έτσι θα πορευτεί.

Μέσα στο χαμό ο εκπρόσωπος της παράταξης της Ταξικής Ενότητας κατάφερε να μιλήσει για συγκρότηση αναλογικού αντιπροσωπευτικού προεδρείου. Η απάντηση από τον άρχων, της κατά μία παραπάνω έδρας παράταξης και μετέπειτα πρόεδρος, ήταν μια λέξη, κατάλαβα. Έτσι αφού κατάλαβε ο πρόεδρος, αποχώρησε και ο η παράταξη της Ταξικής Ενότητας.

Στο τέλος όλοι καταλάβαμε πως τα συμφωνηθέντα έχουν τηρηθεί εις το ακέραιον και η ιστορία του Εργατικού Κέντρου διεσώθη. Από εδώ και πέρα όποιος σηκώσει κεφάλι, τον περιμένει το πυρ το εξώτερον.

Γιώργος Διαμαντόπουλος