Ο αγροτικός συνεταιρισμός ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ προτίθεται να απασχολήσει εποχικό προσωπικό κατά του καλοκαιρινούς μήνες για τις κάτωθι ειδικότητες:

• Ποιοτικοί ελεγκτές(επιθυμητό πτυχίο γεωπόνου ή αντίστοιχης ειδικότητας)
• Χειριστές κλαρκ
• Εργάτες γενικών καθηκόντων
• Εργάτριες διαλογητηρίου

Η αίτηση επισυνάπτεται στην ιστοσελίδα του συνεταιρισμού «www.asepop.gr». Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε στα γραφεία του συνεταιρισμού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες(07:00-15:00) είτε με ηλεκτρονική αλληλογραφία στη διεύθυνση:

[email protected]