Μετά τη μεγάλη συμμετοχή των μελών για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού & Λαογραφικού Συλλόγου Πρωτοχωρίου,το νέο Δ.Σ συγκροτήθηκε σε σώμα και αποτελείται από :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατσόγιαννου – Τριανταφύλλου Ευθυμία
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πολυχρονιάδης Απόστολος
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Παρχαρίδου Αλεξάνδρα
ΤΑΜΙΑΣ: ΣΟΥΖΑΝΑ ΚΟΥΒΡΑΚΙΔΟΥ
Ειδικός Γραμματέας: Μάττος Ανδρέας
ΜΕΛΗ: Αδαμίδης Θεόδωρος Παρχαρίδης Ηλίας