Ζητείται από τεχνική εταιρία έμπειρος Πολιτικός Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ και έμπειρος Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ για στελέχωση του τμήματος προσφορών δημοσίων έργων.

Βασική υποχρέωση θα είναι η ενδελεχής έρευνα αγοράς, η μελέτη των τευχών προκήρυξης των δημοπρατούμενων έργων και κατάρτιση-υποβολή οικονομικών προσφορών καθώς και η παρακολούθηση των έργων.

Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στη Δυτ. Μακεδονία. Αποστολή Βιογραφικών στο email: [email protected]