Παρουσίαση βιβλίου Ρίζες Γρυπές της Ολυμπίας Γκίμπα – Τζιαμπίρη.
Ομότιμη Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής – πρ. Αντιπρύτανης ΑΠΘ.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Θεόδωρος Δαρδαβέσης
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής – Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ

Ματίνα Μόμτσιου
Καθηγήτρια – Συλλογέας Λαογραφικού & Γλωσσολογικού Υλικού

Ιωάννης Κορκάς
Λαογράφος – Συγγραφέας

Προλογίζει – Συντονίζει

Δρ. Δημήτρης Μυλωνάς
Στέλεχος ΚΔΒΚ