Σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, βρίσκεται η στάθμη της λίμνης Πολυφύτου τις τελευταίες μέρες. Αιτία η συνεχής λειτουργία του ΥΗΣ Πολυφύτου, λόγω της αυξημένης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας την τρέχουσα περίοδο, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και της άντλησης-μεταφοράς νερού της λίμνης για την ψύξη των θερμοηλεκτρικών μονάδων ΑΗΣ της ΔΕΗ στη λεκάνη της Πτολεμαΐδας.

Δείτε φωτογραφίες της λίμνης, από σημείο λήψης τη γέφυρα Ρυμνίου, Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2017.

- gefRymn22117 1 1

- gefRymn22117 2 1

- gefRymn22117 3

- gefRymn22117 4- gefRymn22117 5

- gefRymn22117 6- gefRymn22117 7

mikrovalto.gr