Το Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης είναι το ειδικευμένο σύγχρονο στέλεχος το οποίο διαθέτει τις απαιτούμενες τεχνικές  και δεξιότητες για τη γραμματειακή υποστήριξη μιας επιχείρησης, βιομηχανίας, φορέα ή οργανισμού με σκοπό την αποτελεσματική τους λειτουργία. Αποτελεί πρόσωπο ιδιαίτερης εμπιστοσύνης για τα ανωτέρα διευθυντικά κλιμάκια με τα οποία συνεργάζεται, ενώ ταυτόχρονα είναι το στέλεχος που έχει τη δυνατότητα να εργάζεται αυτόνομα και να συμβάλλει ουσιαστικά στη διοίκηση και υποστήριξη της επιχείρησης.

​Σκοπός του πιστοποιητικού είναι να αξιολογήσει τις γνώσεις των υποψηφίων σε επιχειρησιακές ικανότητες σχετικές με τις εργασίες και τα καθήκοντα που αναθέτονται σε εργαζομένους του τομέα «Γραμματειακής Υποστήριξης».

​Η Πιστοποίηση «Στελέχους Γραμματειακής Υποστήριξης» ενδείκνυται για ομάδες

  • νεοεισερχομένων στον γραμματειακό κλάδο,

  • υφιστάμενων γραμματειακών και διοικητικών στελεχών επιχειρήσεων, οργανισμών ή άλλων φορέων,

  • ανέργων, φοιτητών ή αποφοίτων ΑΕΙ, ΤΕΙ. ΙΕΚ ή και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν στο κλάδο της Διοικητικής Γραμματειακής Υποστήριξης.

Πληροφορίες / εγγραφές 2461027001 & http://elkedimkozani.wixsite.com/elkedimkozani/gram