Φωτογραφίες από το σημερινό, λίγο μετά τις 19:00, συλλαλητήριο του ΣΕΕΕΝ ενάντια στη πώληση λιγνιτικών μονάδων στη Φλώρινα.