Η Δ/νση και οι εκπαιδευτικοί του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Κοζάνης ευχαριστούν θερμά το Σύλλογο Δημοτικών Υπαλλήλων Νομού Κοζάνης και ιδιαίτερα τον πρόεδρό του κ. Χριστοφορίδη Γεώργιο για τη δωρεά ενός προβολικού μηχανήματος στο εργαστήριο Νοσηλευτικής του 1ου Ε.Κ. Κοζάνης το οποίο στεγάζεται στο 2ο ΕΠΑ.Λ. Κοζάνης.

Οι υπηρεσίες που μας προσφέρατε είναι πολύτιμες και η βοήθειά σας στο εκπαιδευτικό μας έργο σημαντική. Όπως γνωρίζετε, υπάρχει συνεχής ανάγκη για εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού μας, προκειμένου να παρέχουμε στους μαθητές μας γνώσεις και δεξιότητες με βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις της ταχύτατα εξελισσόμενης τεχνολογίας.

Ευχαριστούμε και ευελπιστούμε για τη περαιτέρω συνεργασία μας.