Η «ΓΑΤΑΣ LOGISTICS SERVICES» επιθυμεί την πρόσληψη τεχνίτη συντήρησης οχημάτων-μηχανημάτων με τα ακόλουθα προσόντα:

  • Πτυχίο Τεχνικής Σχολής ανάλογης κατεύθυνσης
  • Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση
  • Επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης
  • Γνώσεις σε ψυκτικά μηχανήματα θα ληφθούν σοβαρά υπ’ όψιν

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2461045584-5

ΦΑΞ: 2461045583

EMAIL: [email protected]