Διαβάστε, στο kozan.gr, όλες τις λεπτομέρειες για την προκήρυξη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά είκοσι ενός (21) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ. Κλικ εδώ για να δείτε αναλυτικά τα δικαιολογητικά…