Κάλεσμα σε συζήτηση,  την Παρασκευή 27/1, στο κοινοτικό κατάστημα Λευκοπηγής, σχετικά με το Δημοτικό Λευκοπηγής. Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι από τα χωριά Αγ. Παρασκευή, Ροδιανή, Πρωτοχώρι και Λευκοπηγή να παραστούν.