Χριστουγεννιάτικο, αναλυτικό, πρόγραμμα εκδηλώσεων του ΟΑΠΝ Κοζάνης