Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Κοζάνης μόλις πληροφορήθηκε το θάνατο της Συναδέλφου

ΑΙΓΛΗΣ ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗ

Συνταξιούχου Οδοντιάτρου

συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση σήμερα 2 Μαΐου 2018 και αποφάσισε τα εξής:

1 ._ Να εκφραστούν τα συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος

2. _ Να κατατεθεί στεφάνι

3. _ Να δημοσιευθεί στον τύπο

Κοζάνη 2 Μαΐου 2018

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Νερ. Θεοφάνους Ιων. Τασιόπουλος

Ακριβές Αντίγραφο