Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία ζητά να προσλάβει για το υποκατάστημά της στην Πτολεμαίδα

Ηλεκτρολόγο – Συντηρητή Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων

Απαραίτητη εμπειρία σε βιομηχανικό χώρο.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα  στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση : [email protected]