Τα 60 Χρόνια Ορυχείων μέσα από (ιστορικές) φωτογραφίες και βίντεο. Παραγωγή ΔΕΗ Α.Ε. (Λιγνιτικό Κέντρο Δ. Μακεδονίας).