Παραμεγάλωσαν τα χόρτα στην πλατεία Δρεπάνου Κοζάνης. Οι σημερινές, απογευματινές, φωτογραφίες είναι χαρακτηριστικές: