Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, τη σύστασης ομάδας εργασίας για την Ένταξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στον αεροπορικό (εκπαιδευτικό χάρτη), αποφάσισε ο Περιφερειάρχης Δ. Μακεδονίας, Θ. Καρυπίδης.

Η ομάδα αποτελείται από τους:
1.  Γεώργιο Κωτσίδη, Περιφερειακό Σύμβουλο Δυτικής Μακεδονίας, Συντονιστής.
2.  Αντώνιο Τουρλιδάκη, Πρύτανη Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας.
3.  Στέργιο Γκανάτσιο, Πρύτανη Α.Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας.
4.  Απόστολο Πολυζάκη, Αν. Καθηγητή Α.Τ.Ε.Ι. Δυτ. Ελλάδος.

Έργο της συγκεκριμένης ομάδας θα είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της ένταξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στον αεροπορικό (εκπαιδευτικό) χάρτη, μέσω των ακόλουθων δράσεων:
Δημιουργία σχολών
Α. Πιλότων πολιτικής αεροπορίας
Β. Μηχανικών αεροσκαφών
Γ. Αεροσυνοδών

Καθώς και:
 Η αξιοποίηση των Αερολιμένων Κοζάνης και Καστοριάς.
 Η προσέλκυση ιδιωτικών συνεργείων συντήρησης και φύλαξης ελαφρών ιδιωτικών αεροσκαφών.
 Η δημιουργία εξειδικευμένων μεταπτυχιακών τμημάτων.

Η συμμετοχή των μελών στην συγκεκριμένη ομάδα είναι άνευ αμοιβής και δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

kozan.gr