Από εμπορική εταιρεία με έδρα την Κοζάνη ζητείται υπάλληλος ηλικίας 30-45 με κάρτα ανεργίας σε ισχύ, διάρκειας τουλάχιστον 3 μηνών, για τη θέση του εσωτερικού πωλητή.

Γνώσεις Η/Υ και προϋπηρεσία θα εκτιμηθούν ιδιαιτέρως.

Αποστολή βιογραφικών μέχρι και 25/05/2018 στο [email protected] με θέμα: Κωδικός θέσης ΠΩΛ2018