Τη Δευτέρα 14/05/2018, στις 15:30, η Διοίκηση του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας θα υποδεχτεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Ιδρύματος πενταμελή αντιπροσωπεία του Πανεπιστήμιου Χημικής Τεχνολογίας του Πεκίνου (Beijing University of Chemical Technology, BUCT) για την σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας.

Το Πανεπιστήμιο Χημικής Τεχνολογίας του Πεκίνου είναι ένα υψηλού επιπέδου Ακαδημαϊκό Ίδρυμα που ιδρύθηκε το 1958 και υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

Η σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας με το εν λόγω Πανεπιστήμιο αναμένεται να επιφέρει ποικίλα οφέλη τόσο στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, όσο και στην ευρύτερη Περιφέρεια.