Ανώνυμη βιοτεχνική – εμπορική επιχείρηση ζητά να προσλάβει άμεσα αποθηκάριο – οδηγό. Απαραίτητα προσόντα : Δίπλωμα οδήγησης Γ κατηγορίας επαγγελματικό .

Τυχόν προυπηρεσία σε εταιρεία διανομών – αποθηκάριου σε Σ/Μ θα ληφθεί σοβαρά υποψη.
Αποστολή βιογραφικών αποκλειστικά στο [email protected]