Ετήσιος χορός του χορευτικού Κοζάνης «Η Αναγέννησις” το Σάββατο 28 Ιανουαρίου.