Ετήσιος χορός του χορευτικού Κοζάνης «Η Αναγέννησις» το Σάββατο 28 Ιανουαρίου.