Η ΑΜΚΕ Κων/νος Σιαμπανόπουλος, ο Κοζανίτης διοργανώνει Σεμινάριο 30 ωρών για την Απόκτηση Πιστοποιητικού Ασφαλιστικών Συμβούλων-Διαμεσολαβητών για την προετοιμασία Εξετάσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος που θα υλοποιηθούν 1 Απριλίου 2017.

Το Σεμινάριο περιλαμβάνει:

  • Όλη τη Θεωρία για την Ύλη των Εξετάσεων

  • Ψηφιακό αρχείο με Ερωτήσεις κ Απαντήσεις

  • Πρόσβαση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα για απεριόριστη εξάσκηση

Το Πιστοποιητικό γνώσεων Επιπέδου Α χρησιμοποιείται ως Επαγγελματικό Προσόν για την Αδειοδότηση κάθε εργαζόμενου στον Κλάδο των Ασφαλειών.

Στους έχοντες την Πιστοποίηση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών δίνεται η δυνατότητα να γίνουν :

Ασφαλιστικοί σύμβουλοι-Διαμεσολαβητές, Μεσίτες Ασφαλίσεων , Συντονιστές Ασφαλιστικών Συμβούλων, Υπάλληλοι Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, Διαμεσολαβητές-Εργασίας στην Ευρωπαική Ένωση.

Κόστος Σεμιναρίου: 120 €

Έναρξη: Φεβρουάριος 2017

Για Πληροφορίες Εγγραφές: 6946792463