Από εταιρεία οδικής βοήθειας με έδρα την Κοζάνη ζητούνται οδηγοί με γνώσεις μηχανοτεχνιτών ή ηλεκτροτεχνιτών οχημάτων. Απαραίτητα προσόντα δίπλωμα Γ’ κατηγορίας. Επιπλέον προσόντα όπως προϋπηρεσία και η ξένη γλώσσα θα εκτιμηθούν .Πληροφορίες βιογραφικά αιτήσεις 2461033000 [email protected]