Καθημερινά βλέπω το κίνδυνο που διατρέχουν τα παιδιά – μαθητές όταν πάνε στο σχολείο, (δημοτικά, γυμνάσια, κλπ) στο μεγάλο συγκρότημα των σχολείων  Ιωνίας – Ανδρέα Κάλβου.
Ιδιαίτερα τα παιδιά που καταφθάνουν πρώτα και είναι μεμονωμένα στην κυριολεξία δέχονται άγρια επίθεση από 8-10 σκυλιά που βρίσκονται καθημερινά γύρω από τα σχολεία.
Άντε να δούμε…
Γονέας