Ετήσιος χορός της Κολυμβητικής Ένωσης Κοζάνης, την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου.