Η διοίκηση της επιχείρησης θα επιδιώξει να τηρήσει το ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα που έχει επιβληθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διαδικασία αποεπένδυσης
Στις 23 Μαΐου είναι προγραμματισμένο να γίνει το επόμενο βήμα της διαδικασίας που θα οδηγήσει τη ΔΕΗ στην προκήρυξη του διαγωνισμού για την πώληση των τριών λιγνιτικών μονάδων (Μεγαλόπολη 3, 4 και Μελίτη 1) καθώς και των ορυχείων που τις τροφοδοτούν.
Αυτή την ημερομηνία είναι προγραμματισμένο να συνεδριάσει εκ νέου το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ για να εγκρίνει τα σχέδια απόσχισης των δυο κλάδων (Βορράς και Νότος), τις λογιστικές καταστάσεις απόσχισης, την αναφορά του ορκωτού ελεγκτή και τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης για τις 26 Ιουνίου.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα κληθεί να εγκρίνει όλα τα παραπάνω.
Στην ίδια συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου θα πρέπει να θα εγκριθεί επίσης η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ενώ την ίδια ημέρα θα υποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο ΓΕΜΗ.
Επίσης στις 25 Μαΐου προβλέπεται ότι θα δημοσιευτούν στο ΓΕΜΗ οι όροι απόσχισης και το κείμενο της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης της 26ης Ιουνίου.
Όλα αυτά βεβαίως υπό την προϋπόθεση ότι το διοικητικό συμβούλιο θα συνέλθει κανονικά στις 23 Μαΐου και δεν θα καθυστερήσει και πάλι λόγω κάποιας παρέμβασης από την πλευρά της ΓΕΝΟΠ.
Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι η ΓΕΝΟΠ αντιμετωπίζει με μεγάλη περίσκεψη τις πληροφορίες που θέλουν την έκθεση της McKinsey να προσδιορίζει το τίμημα για τις τρεις μονάδες στα 100 εκατ. ευρώ.
Κάτι τέτοιο είναι ανήκουστο αναφέρει σε συνομιλητές του ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ Γιώργος Αδαμίδης και εκτιμά ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συζητηθεί τίμημα αυτού του ύψους.
Σε ότι αφορά τη συνεδριάση του διοικητικού συμβουλίου, η διοίκηση της ΔΕΗ που θέλει με κάθε τρόπο να τηρήσει το ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα που έχει επιβληθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα την οργανώσει και πάλι μέσω τηλεδιάσκεψης για να αποφευχθεί οποιοδήποτε απρόοπτο.

Η απαίτηση των τραπεζών

Πρέπει να σημειωθεί ότι το διάστημα έως τις 26 Ιουνίου θα είναι η περίοδος που κατά το νόμο θα έχουν στη διάθεση τους οι πιστωτές της ΔΕΗ για να εκφράσουν πιθανές αντιρρήσεις αναφορικά με την απόσχιση των μονάδων.
Το πιθανότερο σενάριο είναι ότι οι πιστωτές της ΔΕΗ, δηλαδή οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, θα ζητήσουν εγγυήσεις ότι ο δανεισμός της επιχείρησης θα εξυπηρετηθεί κανονικά, θέμα το οποίο ούτως ή άλλως βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση μεταξύ της διοίκησης της ΔΕΗ και τον τραπεζών εδώ και αρκετούς μήνες.
Εξάλλου η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις λιγνιτικές μονάδες προβλέπεται να δημοσιευθεί στις 31 Μαΐου, ενώ η Γενική Συνέλευση της 26ης Ιουνίου θα αποφασίσει και επί του σχεδίου σύμβασης της απόσχισης, των καταστατικών και του διοικητικού συμβουλίου των νέων εταιριών.
Δύο μέρες μετά, στις 28 του μηνός, θα υπογραφεί η συμβολαιογραφική πράξη της απόσχισης και των καταστατικών των δύο εταιριών, ενώ την επόμενη μέρα θα υποβληθούν στο υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης τα σχετικά έγγραφα.
Στις 30 Ιουνίου αναμένεται η έγκριση από το ΓΕΜΗ της ίδρυσης των νέων εταιριών.
Η διαγωνιστική διαδικασία φαίνεται ότι θα διαρκέσει έως τις αρχές Ιουλίου, συμπεριλαμβανομένων και των δύο σταδίων του διαγωνισμού δηλαδή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος και της υποβολής δεσμευτικών προσφορών.

www.worldenergynews.gr