Γίνε ανάρπαστος στον τομέα της Γραμματειακής Υποστήριξης άμεσα και αποτελεσματικά και διεκδίκησε μία από τις θέσεις εργασίας στον χώρο!

Έναρξη νέου τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης 16.5.2018 με Πιστοποίηση VELLUM
Πληροφορίες 2461027001 & http://elkedimkozani.wixsite.com/elkedimkozani/gram