Με την από 15-7-2005 σύμβαση, ο Δήμος Κοζάνης παραχώρησε στη ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ, χωρίς αντάλλαγμα, τη χρήση ενός οικοπέδου έκτασης 7968 τ.μ. στην περιοχή ΝΙΑΜΕΡΟΣ, μαζί με τις κτιριακές εγκαταστάσεις αυτού και του μηχανολογικού εξοπλισμού κυριότητας αυτού, για τις ανάγκες του ΟΣΔΑ Δυτικής Μακεδονίας, για χρονικό διάστημα είκοσι ετών, δηλαδή μέχρι  31-12-2025. Την έκταση αυτή χρησιμοποίησε η ΔΙΑΔΥΜΑ μέχρι και την 31/3/2018, οπότε και ξεκίνησε η λειτουργία του νέου Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Κοζάνης στη θέση “Κασλάς”.

Με δεδομένο ότι δεν υφίσταται πλέον ανάγκη χρήσης του οικοπέδου αυτού στην περιοχή ΝΙΑΜΕΡΟΣ και λόγω λειτουργίας του νέου σταθμού η ΔΙΑΔΥΜΑ, στο πρόσφατο διοικητικό συμβούλιο αποφασίστηκε η ΔΙΑΔΥΜΑ να επιστρέψει τη χρήση του οικοπέδου στο Δήμο Κοζάνης, με τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής από στελέχη της εταιρείας και του Δήμου Κοζάνης.

kozan.gr