Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ για το σχολικό έτος 2018-2019, υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής-Δήλωση Προτίμησης», μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://e-eggrafes.minedu.gov.gr
συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από 14 Μαΐου έως 31 Μαΐου 2018 και ώρα 14:00.
Για την είσοδο στην εφαρμογή e-eggrafes είναι απαραίτητοι οι προσωπικοί κωδικοί taxis.
(Εγκύκλιος με Αρ. Πρωτ.: Φ1α/73611/Δ4 του Υ.Π.Π.Ε.Θ.)

Στο 4ο ΕΠΑΛ Κοζάνης λειτουργούν οι εξής τομείς με τις αντίστοιχες ειδικότητες:
Τομέας Πληροφορικής
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
Τομέας Μηχανολογίας
Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
Τεχνικός Οχημάτων
Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού
Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας
Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics)
Τομέας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής
Τομέας Υγείας-Πρόνοιας & Ευεξίας
Βοηθός Νοσηλευτή

Στοιχεία επικοινωνίας
4ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Κοζάνης
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461039806
Διεύθυνση: Κ.Καραμανλή 26-Κοζάνη
Ώρες λειτουργίας: 17:00 – 20:30 καθημερινά

Ο Διευθυντής
Αστέριος Κούτσιανος