Ο ΑΣ Γρεβενών, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων για την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής, ασχολείται και με όλο το μελετητικό φάσμα των ΚΕΑ. Από την πρώτη πρόσκληση του προγράμματος Νέων Αγροτών έλαβε 50 αιτήσεις, οι οποίες και εγκρίθηκαν. Το 40% των αιτηθέντων ήταν γυναίκες, μεταξύ των οποίων βέβαια περιλαμβάνονται και αρκετές σύζυγοι αγροτών.

Ως προς το μορφωτικό επίπεδο, το 70% των αιτηθέντων είναι απόφοιτοι λυκείου, ενώ το υπόλοιπο 30% είναι απόφοιτοι ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης και δύο εξ αυτών είναι γεωτεχνικοί. Στο σύνολό τους, όμως, αποτελούνται από άτομα που έχουν επαφή με τον αγροτικό χώρο και λόγω οικογενειακής ενασχόλησης, με μόνο 5 εξ αυτών να μην έχουν… ξαναπιάσει τσάπα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαστρωμάτωση των νέων που υπέβαλαν αίτηση εγκατάστασης. Πιο συγκεκριμένα, 20% περίπου των αιτηθέντων, σύμφωνα με τον κ. Φωλίνα, αποτελείται από διαδόχους κατάστασης μεγάλων εκμεταλλεύσεων της τάξεως των 1.000-1.500 στρεμμάτων, οπότε και θα συνεχίσουν ως αγρότες διατηρώντας την οικογενειακή επιχείρηση.

Ένα άλλο 20% ενδεχομένως να αποχωρήσει, αν βρεθεί κάτι καλύτερο επαγγελματικά, ενώ το 60% θα παραμείνει στο πλαίσιο των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων και της πολυαπασχόλησης. «Κάποιοι θα ξεφύγουν από αυτό το 60% και θα κάνουν μία επένδυση, ενδεχομένως στα αρωματικά φυτά, που είναι μία εύκολη και γρήγορη επένδυση, ενώ κάποιοι σκέφτονται τα δέντρα. Εξαρτάται και πώς θα τρέξουν τα προγράμματα, όπως π.χ. το μέτρο της δάσωσης για τις καρυδιές, τις αμυγδαλιές και τα μέτρα του ΠΑΑ που, αν γίνουν, ένα μεγάλο ποσοστό θα βάλει τέτοια δέντρα», δήλωσε ο κ. Φωλίνας.

Aπόσπασμα από δημοσίευμα του Ύπαιθρος