Πρωταθλήτρια στην παραγωγή βαρέων μετάλλων, λόγω του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου, η ευρύτερη περιοχή Κοζάνης. Διαβάστε το δημοσίευμα της εφημερίδας «Έθνος».