Ενημερωτική ημερίδα διοργάνωσε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ), σήμερα Πέμπτη 31 Μαΐου στο Εκθεσιακό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας στα Κοίλα Κοζάνης, με στόχο την ενημέρωση για την καλύτερη και ευχερέστερη προετοιμασία των επιχειρήσεων και ερευνητικών ιδρυμάτων. Πρόκειται για τη συνέχεια της δημοσίευσης της Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων για την Δράση 1.2.1.01 «Δράσεις συνεργασιών και δικτύωσης μεταξύ ερευνητικών φορέων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων σε τομείς προτεραιότητας του σχεδίου στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας – Γουνοποιία, Αγροδιατροφή, Οινοποιία – Αμπελουργία» στο πλαίσιο Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020». Στην ημερίδα μίλησαν οι: Χ. Κιουρτσίδης, Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ, Ι. Παπαϊωάννου, Προϊστάμενος Μον. Α2/ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ.