Εκδήλωση για την παρουσίαση προτύπων και  λογισμικών που αφορούν τις βιβλιοθήκες και τους επαγγελματίες του χώρου των βιβλιοθηκών, διοργάνωσε σήμερα Παρασκευή 1 Ιουνίου στο χώρο του ηλεκτρονικού αναγνωστηρίου της βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας ο Σύλλογος Βιβλιοθηκονόμων Δυτ. Μακεδονίας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας και της Κοβεντάρειου Δημοτικής Βιβλιοθήκη Κοζάνης.

Αναλυτικά η παρουσίαση περιλάμβανε:

 1. Παρουσίαση σημασιολογικών προτύπων (FRBR, BIBFRAME)
  2. Παρουσίαση πλατφόρμας ReasonableGraph.org
  3. Παραδείγματα αποθετηρίων οργανωμένων πάνω σε σημασιολογικά πρότυπα
  4. Παρουσίαση ILS KOHA
  5. Πρακτική επίδειξη καταλογογράφησης στα σημασιολογικά πρότυπα.
  Εισηγητές της εκδήλωσης ήταν οι: Νίκoς Παπάζης
  , απόφoιτoς τoυ τμήματoς Πληρoφoρικής και Επικoινωνιών τoυ Πανεπιστημίoυ Αθηνών και  Παντελής Μπράττης απόφoιτoς τoυ τμήματoς Βιβλιoθηκoνoμίας τoυ ΤΕΙ Αθηνών και κάτoχoς μεταπτυχιακoύ τίτλoυ στην Πoλιτική Επιστήμη και Ιστoρία από τo Πάντειo Πανεπιστήμιo.

Θ.Τ.