1. Στα Σέρβια σήμερα 22-05-2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και Ω/15:00 συνήλθαν σε πρώτη συνεδρίαση οι νεοεκλεγέντες στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗΜ.ΤΟ. Σερβίων – Βελβεντού για να συγκροτηθεί σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο.
  2. Μετά από πρόταση του Προέδρου τοποθετήθηκαν οι παρακάτω:
Πρόεδρος Κωνσταντίνος Τζιούτζιος του Αθανασίου                     
Γραμματέας Ελευθερία Θεοχαροπούλου του Κωνσταντίνου          
Αντιπρόεδρος Νικόλαος Κόκκινος του Οσυσσέα                             
Ταμίας Σαλτζίδης Γεώργιος του Βασιλείου                               
Υπεύθυνος εκλογικής ετοιμότητας Σταυρίδης Αβραάμ του Ηλία                                          
Υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας Τρογαΐδης Ιωάννης του Θεοδώρου                          
Υπεύθυνος εργαζομένων ιδιωτικού και δημοσίου τομέα Παπαδημητρίου Νικόλαος του Σπυρίδωνα                    
Υπεύθυνο τοπικής αυτοδιοίκησης Παπαστέργιος Θωμάς του Γεωργίου                             
Υπεύθυνο παραγωγικών και επιστημονικών φορέων Γεωργανάκη Μαριάννα του Ιωάννη                               
Υπεύθυνη γυναικείων θεμάτων Ασμή Μαρία του Νέστορα