Σταθμός παραγωγής από βιομάζα σε οικόπεδο δίπλα στον ΑΗΣ Αμυνταίου. Ενέργεια από 225.000 τόνους άχρηστων ξύλων και καλαμιών. Διαβάστε το δημοσίευμα της εφημερίδας Έθνος.