Δημοσιεύτηκε, σήμερα Δευτέρα 4 Ιουνίου, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, η ανανέωση – τροποποίηση της υπ’ αρ. 67596/23 – 9 – 98 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων κατασκευής και λειτουργίας του ΑΗΣ Φλώρινας (Μελίτης) ισχύος 2 x 330 MWe της ΔΕΗ Α.Ε. στη περιοχή της Κοινότητας Μελίτης του Ν. Φλώρινας, καθώς και αναδιατύπωση αυτής. Πρόκειται για επιβεβλημένη ανανέωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές προδιαγραφές, όρους και περιορισμούς που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις και αναδιατύπωσης τωνεγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων της της ΚΥΑ ΕΠΟ. 67596/23) προκειμένου αυτοί να ενσωματωθούν στην παρούσα και να αποτελέσουν ενιαίο κείμενο, το περιεχόμενο του οποίου να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της Κ.Υ.Α. 48963/12, ΦΕΚ 2703Β.

kozan.gr

 

Κάντε κλικ εδώ για να τη διαβάσετε…