Σημερινές δηλώσεις του Αντιδήμαρχου Προγραμματισμού του δήμου Κοζάνης, Κώστα Δεσποτίδη, σχετικά με την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Κοζάνης – ΟΣΕ Α.Ε. –  ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. για το έργο: Μελέτη – Κατασκευή Τεχνικού Έργου CUT & COVER (TUNNEL).

Όπως ανέφερε, πρόκειται για περιοχή όπου χωροθετείται ανατολικά της οδού Ιωνίας (γέφυρα προς Κρόκο), νότια της οδού Σαραντάρη και βόρεια της οδού Πρωταγόρα, όπου η χάραξη της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής δημιουργεί όρυγμα σημαντικού βάθους με αποτέλεσμα την διακοπή της συνέχειας της πόλης στο σημείο αυτό και την λειτουργική σύνδεση αυτής. Πρόταση του Δήμου Κοζάνης, που περιλαμβάνεται στο ΕΣΣΒΑΑ, αποτελεί η κατασκευή τεχνικού έργου με τη μορφή Cut & Cover (tunnel) που αφενός θα διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του σιδηροδρόμου και αφετέρου με τη νέα επιφάνεια που δημιουργείται, σε δεύτερο επίπεδο, ενοποιείται η πόλη επιτρέποντας παράλληλα την ανάπτυξη πρασίνου, χώρων άθλησης και κοινοχρήστων χώρων. 

kozan.gr