Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, που παρουσιάζει, με συγκεκριμένα στοιχεία, το πού, το πώς και το πότε, ο δήμος Κοζάνης και συγκεκριμένα η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής καθόρισε, με πρόσφατη απόφασή της, τις θέσεις υπαίθριου εμπορίου, για δραστηριοποίηση σε υφιστάµενους αδειούχους στάσιµου ή πλανοδίου εµπορίου µε αντικείµενο εκµετάλλευσης κινητή καντίνα και φορητή εγκατάσταση έψησης, για την περίοδο από 1 Ιουν- 30 Σεπτ 2018. Σχετικά µε τη χωροθέτηση καντίνας στο ∆ηµοτικό Κήπο προτάθηκε η χωροθέτησή της, εντός του ∆ηµοτικού Κήπου (πίσω από το φυλάκιο), με την υποσημείωση πως δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη  τραπεζοκαθισµάτων. Εναλλακτικά η καντίνα προτάθηκε να χωροθετηθεί στην είσοδο του Κήπου, σε
θέση στάθµευσης πλησίον της θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ. Σε ό,τι αφορά τα τέλη κατάληψης του χώρου προβλέπεται η καταβολή 120 ευρώ, ανά µήνα, για την καντίνα και 40 ευρώ, ανά µήνα, για τις θέσεις φορητής έψησης. Παρακάτω βλέπετε τις προτεινόμενες θέσεις και για τις δύο περιπτώσεις (καντίνα και εγκαταστάσεις φορητής έψησης, δηλ. µικρές ψησταριές για καλαµπόκια – ποπ κορν- µαλλί της γριάς – λουκουµάδες κτλ.). Η συγκεκριμένη απόφαση αναμένεται να έρθει προς έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο Κοζάνης