Ψάλλοντας τον Ακάθιστο Ύμνο  ολοκληρώθηκε το συλλαλητήριο για την Μακεδονία στη Σιάτιστα.