Οι συνεργάτες Τσαμπούρης Φ., Παπαγεωργίου Ν. και Μυλωνάς Γ. σας ενημερώνουν για τα προγράμματα ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ & ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ με 50% επιδότηση για προϋπολογισμό από 5.000€ έως 50.000€ & από 55.000€ έως 400.000€

Σε ποιες Επιχειρήσεις Απευθύνεται:

 • έχουν κλείσει τουλάχιστον 2 πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις μέχρι τις 31/12/2017
 • διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ σε Εμπόριο, Τουρισμό, Υπηρεσίες, Μεταποίηση

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 • Προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ, (servers, Desktop/Laptop, projectors, scaners, printers, Bar code readers, Διαδραστικοί πίνακες, 3d printers, set top boxes, Routers, Switches, Wi-Fi κλπ).
 • Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού
 • Ηλεκτρονικό κατάστημα
 • Λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και ηλεκτρονικών πληρωμών
 • Φιλοξενία (hosting, collocation), σύνδεση στο Διαδίκτυο
 • Ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads), ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης
 • Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

Προϋπολογισμός:

 • ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ: Ο προϋπολογισμός κυμαίνεται από 5.000€ έως 50.000€
 • ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ: Ο προϋπολογισμός κυμαίνεται από 55.000€ έως 400.000€

Δημόσια Επιχορήγηση:

50% του Προϋπολογισμού

Περίοδος Υποβολής:

Από 11/6/2018 έως 17/9/2018

Για πληροφορίες 

Φώτης Τσαμπούρης 6974782756 – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Νίκος Παπαγεωργίου 6945853594 – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Γιώργος Μυλωνάς 6942201878 –
Web developer

Mε περισσότερα από 8 χρόνια εμπειρίας σε θέματα οργάνωσης επιχειρήσεων, επιδοτούμενων προγραμμάτων ανάπτυξης επιχειρήσεων, εκπόνησης και υλοποίησης business plan και χρηματοοικονομικών μελετών ιδιωτικών επιχειρήσεων και κρατικών φορέων, καθώς και ανάπτυξης ιστοσελίδων, ηλεκτρονικών καταστημάτων και ειδικού λογισμικού προσαρμοσμένου στις ανάγκες & τις δυνατότητες κάθε επιχείρησης.

Η ομάδα αποτελείται συμβούλους με υψηλή εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση, με εμπειρία και επαγγελματική γνώση και επάρκεια, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461023975