Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας για λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία την Τρίτη 5 Ιουνίου και ώρα 11.00 π.μ. στην Αίθουσα Συνεδρίων του Ξενοδοχείου «Λιμναίον» στην Καστοριά, το Θεματικό Σεμινάριο του Διαπεριφερειακού Έργου Epicah, με τίτλο «Νέες προσεγγίσεις στον τομέα του τουρισμού, σε επίπεδο τοπικής, περιφερειακής, διασυνοριακής και ευρωπαϊκής συνεργασίας» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INTERREG EUROPE.
Στο πλαίσιο του Θεματικού Σεμιναρίου παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν καλές πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί με μεγάλη επιτυχία στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με αποτέλεσμα την αύξηση της τουριστικής δραστηριότητας της περιοχής.
Κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου τονίσθηκε ιδιαίτερα η αξία και η σημασία της προστασίας και διαχείρισης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, ως μοχλός τουριστικής ανάπτυξης των διασυνοριακών περιοχών.
Αυτό όμως που αποτέλεσε το γενικό συμπέρασμα του Σεμιναρίου, ήταν το γεγονός ότι η ανάπτυξη τέτοιου είδους καλών πρακτικών που άπτονται της προβολής, προστασίας και ορθής διαχείρισης του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος, δημιουργεί μία νέα αντίληψη στον τομέα της τουριστικής ανάπτυξης, η οποία έχει ήδη αποφέρει θετικά μετρήσιμα αποτελέσματα στην αύξηση της επισκεψιμότητας
στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ EPICAH
Το EPICAH στοχεύει στη βελτίωση των εργαλείων πολιτικής για τη διασυνοριακή προστασία και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ εταίρων με σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη στρατηγικών, έργων και δράσεων διασυνοριακής συνεργασίας.
Η αμοιβαία μάθηση και εργασία των εταίρων και των εμπλεκομένων μερών θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση της πρόκλησης μέσω των προτάσεων νέων τύπων δράσεων στα τρέχοντα διασυνοριακά προγράμματα ή ακόμα με προτάσεις για ένα νέο πλαίσιο των έργων του Interreg για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Με τον τρόπο αυτό οι περιφέρειες θα βελτιώσουν τη διαχείριση της φυσικής και
πολιτιστικής τους κληρονομιάς και θα της προσδώσουν αξία μέσω μίας κοινής προσέγγισης για την ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας