Από τη σημερινή δράση της «Σταγόνας Ελπίδας», στο γήπεδο Ποντοκώμης, για τη συγκέντρωση δειγμάτων μυελού των οστών.