Ζητείται υπάλληλος γραφείου για γραμματειακή υποστήριξη ορισμένου χρόνου από εταιρία εμπορίας αγροτικών προϊόντων. Εκτιμητεα προσόντα η προϋπηρεσία και η καλή χρήση Ή/Υ όπως και η κατοχή ερασιτεχνικού διπλώματος και αυτοκινήτου. Αποστόλη βιογραφικών με φωτογραφία στο [email protected]